089 028 9000

บริการแก้ไขท่อโถปัสสาวะอุดตัน ด้วยงูเหล็ก

บริการแก้ไข
ท่อโถปัสสาวะอุดตัน
ด้วยงูเหล็ก

ราคาเริ่มต้นจุดละ

1,500 2,000 2,500 3,000

บาท

ขึ้นอยู่กับระยะความยาว และเขตพื้นที่ *กรุณาติดต่อกับพนักงานขาย ,รับประกันงานหลังซ่อม 45 วัน ,ไม่หายไม่เก็บเงิน
แก้ไขท่อโถปัสสาวะอุดตัน ด้วยงูเหล็ก

รายละเอียดบริการ

 • ประสิทธิภาพสูง: งูเหล็กสามารถเจาะทะลุสิ่งกีดขวางและล้างออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำลายท่อ
 • เข้าถึงง่าย: งูเหล็กสามารถเข้าไปในท่อที่มีขนาดเล็กและโค้งงอได้ ทำให้สามารถเข้าถึงจุดที่อุดตันที่ยากจะเข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่น
 • ปลอดภัยสำหรับท่อ: การใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่นสารเคมีสามารถทำให้ท่อเสียหายได้ แต่งูเหล็กจะไม่ทำลายหรือกัดกร่อนท่อ
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: การแก้ไขปัญหาท่ออุดตันด้วยงูเหล็กมักจะรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการต้องรื้อท่อหรือใช้วิธีอื่น
 • รักษาสิ่งแวดล้อม: การใช้งูเหล็กไม่ต้องใช้สารเคมีที่สามารถเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 • เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์: ช่างจะเตรียมงูเหล็ก (Plumbing Snake) ซึ่งเป็นสายเหล็กยืดหยุ่นที่มีความยาวและมีด้ามจับเพื่อหมุน.
 • ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์: ช่างจะตรวจสอบท่อและประเมินจุดที่อุดตัน จากนั้นตัดสินใจจะต้องถอดโถสุขภัณฑ์หรือไม่ และจะใช้งูเหล็กขนาดใด,วิธีการใดที่เหมาะสม.
 • ใส่ปลายงูเหล็กเข้าไปในท่อ: ช่างจะใส่ปลายงูเหล็กเข้าไปในท่อโถปัสสาวะ โดยค่อยๆ ดันสายเหล็กเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้.
 • หมุนและดันงูเหล็ก: เมื่อใส่งูเหล็กเข้าไปจนถึงจุดอุดตัน ช่างจะเริ่มหมุนด้ามจับเพื่อให้ปลายสายเหล็กสามารถเจาะทะลุหรือจับสิ่งอุดตันได้ แล้วดึงหรือดันสิ่งอุดตันออกมา.
 • ดึงงูเหล็กออกและล้างท่อ: หลังจากที่สิ่งอุดตันถูกดึงออกมา ช่างจะดึงงูเหล็กออกจากท่อและทำความสะอาดท่อด้วยน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้างอยู่ภายในท่อ.
 • ตรวจสอบความเรียบร้อย: ช่างจะทำการตรวจสอบการไหลของน้ำในท่ออีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าท่อไม่มีการอุดตันอีกและสามารถใช้งานได้ตามปกติ.
  การใช้งูเหล็กในการแก้ไขท่ออุดตันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ช่างประปาที่มีประสบการณ์จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงต่อการทำลายท่อ
 • ใช้น้ำร้อน: เทน้ำร้อนลงท่อเพื่อละลายคราบสกปรก.
 • ใช้ลูกยางดูด: ดันและดึงลูกยางดูดเพื่อสร้างแรงดันและดึงสิ่งอุดตันออก.
 • ใช้สารเคมี: เทสารละลายเคมีสำหรับท่ออุดตันและล้างด้วยน้ำสะอาดตามคำแนะนำ.
 • ใช้งูเหล็กมือหมุน: ดันงูเหล็กเข้าไปในท่อ หมุนเพื่อดึงสิ่งอุดตันออก.
 • ใช้เบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชู: เทเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูลงในท่อ ทิ้งไว้ 15-30 นาที แล้วล้างด้วยน้ำร้อน.
 • ทีมงานมืออาชีพ: เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาท่ออุดตันทุกประเภท
 • บริการรวดเร็ว: มีทีมช่างบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด และทำงานมีประสิทธิภาพใช้เวลา 1 ชั่วโมง
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: ใช้เวลา 1 ชั่วโมง,ราคาคุ้มค่าและลดความเสี่ยงในการซ่อมแซมเพิ่มเติม
 • ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม: ใช้วิธีการที่ไม่ทำลายท่อและไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษ
 • บริการครบวงจร: ตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลท่อ

ภาพผลงาน
ของเรา

วีดีโอ
ผลงานของเรา